TRANSPARENTNÍ ÚČET:   123-5684900247/0100

Jak podpořit Daldu

Srdečně děkujeme všem dárcům,
kteří se rozhodli podpořit Daldu v jeho životě.

Transparentní účet

Podpořit můžete zasláním libovolné částky na níže uvedené účty. Není nutné zadávat variabilní symbol. Účet je zřízen na náš spolek.

Veškeré dary na transparentní účet jsou odčitatelná položka od základu daně

Potvrzení o příjetí daru k daňovému odpočtu Vám rádi na požádání vystavíme. Dokument si prosím stáhněte a vyplněný pošlete zpět na email daldachcechodit@seznam.cz k potvrzení.

Transparentní účet

123-5684900247/0100 
IBAN: CZ30 0100 0001 2356 8490 0247 
Majitel účtu: Dalda chce chodit, z.s.